Next Post

Huyme, Big Daddy, Linh Kett, Trang Thiên shock vì ăn bọ cạp

Nếu như trong tuần trước, các khách mời của “Ăn đi sợ gì” đã đối mặt với thử thách nếm thử món đuông dừa tắm mắm, mà trong đó chú đuông vẫn còn sống “nguây nguẩy”, thì trong thử thách tuần này, món ăn mà “Ăn đi sợ gì” sẽ […]
Site Map