Địa điểm mới
Vựa Hàu Sữa

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu
5/5 - (3 bình chọn)

Điểm nhấn độc đáo tại LongHai Channel Beach Resort

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

 

Hình ảnh, reviews, địa chỉ LongHai Channel Beach Resort Có gì mới ! Du lịch Giới thiệu

——————————————–
𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗶 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗕𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗲𝘀𝗼𝗿𝘁
📍Tỉnh lộ 44A, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BRVT
☎: 02543.669.666
📱: 038.5555.038
📨: [email protected]
🌐 longhaichannel.com

Hoa tiền