Trailer NGÀY ĐỘC LẬP: TÁI CHIẾN

NGÀY ĐỘC LẬP: TÁI CHIẾN – DỰ KIẾN chiếu: 24.6.2016
Sau 20 năm, bọn chúng đã trở lại. Cuộc chiến sinh tồn của loài người trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết. Những kẻ thù ngoài hành tinh sẽ tận diệt thế giới. “

Trả lời