Next Post

Vườn sân thượng trồng hàng chục giống rau ngoại

Hồi mới trồng, ông không có nhà màng hay lưới che chắn, cứ mưa đổ, hạt dưa lưới lại trôi theo nước. Gieo 10 hạt, ông Mân cũng chỉ thấy ba cây bật mầm. Ngoài làm mái che, trộn giá thể đúng cách, theo ông Mân, tưới nước cho cây […]