Địa điểm mới
Vựa Hàu Sữa

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá
Rate this post

Sông Kỳ Cùng là con sông chính ở tỉnh Lạng Sơn, chảy sang Trung Quốc và là một chi lưu của sông Tây Giang.

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá

Bắt nguồn từ vùng núi Bắc Xa cao 1.166 m thuộc huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn Việt Nam, sông này thuộc lưu vực sông Tây Giang (Trung Quốc). Dòng sông chảy theo hướng đông nam – tây bắc qua thành phố Lạng Sơn.

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá

Cách thành phố này khoảng 22 km về phía tây bắc, dòng sông đổi hướng để chảy gần như theo hướng nam – bắc tới thị trấn Văn Lãng rồi lại đổi hướng thành đông nam – tây bắc trước khi rẽ sang hướng đông ở gần thị trấn Thất Khê.

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá

Từ thị trấn Thất Khê, dòng sông chảy gần như theo đường vòng cung, đoạn đầu theo hướng tây tây bắc – đông đông nam tới Bi Nhi, từ đây nó vượt biên giới sang Trung Quốc và dần đổi hướng thành tây tây nam – đông đông bắc để hợp lưu với sông Bằng Giang tại thị trấn Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, thành sông Tả Giang, chi lưu phía nam của sông Úc Giang trong hệ thống tạo thành sông Tây Giang. Đoạn chảy trên đất Việt Nam dài khoảng 243 km, diện tích lưu vực: 6.660 km².

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá

Từ biên giới Việt-Trung sông chảy trên đoạn dài khoảng 55 km tới Long Châu. Đây là con sông duy nhất ở miền Bắc Việt Nam chảy theo hướng đông nam – tây bắc sang Trung Quốc.

Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá  Sông Kỳ Cùng có các chi lưu chính là sông Bắc Giang và sông Bắc Khê, cả hai sông này đều hợp lưu gần Thất Khê, cũng như sông Ba Thín hợp lưu gần thị trấn Lộc Bình.
Sông Kỳ Cùng và vẻ đẹp thiên nhiên vùng phía Bắc Giới thiệu Khám phá

Theo Wiki – Phượt Thủ

Hoa tiền