Địa điểm mới

Nhà bốn mặt mở ra vườn

(Last Updated On: 02/09/2022)
Rate this post
Nhà bốn mặt mở ra vườn Thông tin

Về hình thức, công trình gợi lại những ngôi nhà ở nông thôn qua mái dốc, hàng hiên. Các khối nhà đều chỉ một tầng nhưng lại có độ cao khác nhau, tạo nên nét hiện đại và khác biệt cho công trình.