Next Post

Trẻ sơ sinh xem điện thoại làm tăng nguy cơ tự kỷ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện những bé trai nhìn màn hình điện thoại, TV nhiều có khả năng bị rối loạn phổ tự kỷ lớn hơn những trẻ ít xem. Nghiên cứu “Môi trường và Trẻ em Nhật Bản” được công bố mới đây trên tạp chí […]