Đặc sản cua ở Sài Gòn – Hải Sản Cua Hoa

Mời các bạn tham khảo quán ăn chuyên về hải Sản Cua ở Sài Gòn, với cua chất lượng, cua không bị ốp, ép.

Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa
Thực đơn quán cua Hoa

[quote_box_center]

Địa chỉ: Hải Sản Cua Hoa Trương Quốc Dung

74/14 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận Ho Chi Minh City, Vietnam

[/quote_box_center]

 

Trả lời