Next Post

Sắp vận hành công viên giải trí quy mô lớn tại Hồ Tràm

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Ho Tram có quy mô 1.000 ha, trải dọc cung đường biển từ Lộc An đến Bình Châu. 5 phân kỳ của dự án đã giới thiệu ra thị trường, gồm The Tropicana, Wonderland, Habana Island, Morito và Binh Chau Onsen. […]