Địa điểm mới
Vựa Hàu Sữa

Tour trải nghiệm Hoàng thành Thăng Long về đêm

Rate this post
Tour trải nghiệm Hoàng thành Thăng Long về đêm Du lịch

Đến với tour đêm, du khách có thể hình dung một phần lịch sử của Hoàng thành Thăng Long trải dài từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, xuyên suốt các triều đại: Đại La, Lý, Trần, Mạc, Lê và Nguyễn.

Theo ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ Hành Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long như một bảo tàng mở nên có thể cung cấp trải nghiệm phù hợp với mọi đối tượng.

Hoa tiền