Địa điểm mới

Những điểm nhấn của Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022

(Last Updated On: 05/17/2022)
Rate this post
Những điểm nhấn của Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 Du lịch

Trong đêm thứ hai của sự kiện, không gian và các hoạt động cung đình xưa được tái hiện trong tour Giải mã Hoàng thành Thăng Long.

Đến với tour đêm, du khách có thể hình dung một phần lịch sử của Hoàng thành Thăng Long trải dài từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, xuyên suốt các triều đại: Đại La, Lý, Trần, Mạc, Lê và Nguyễn.