Next Post

Hơn 80 tuổi đi học tiếng Anh

Hà NộiCụ Nguyễn Thanh Đà, 81 tuổi chạy xe máy 5 km đến học tiếng Anh cùng hàng chục ông bà khác, căng tai căng mắt lắng nghe, luyện phát âm từng từ cô dạy. Huyền Vũ Độc giả chia sẻ Video đến [email protected] hoặc gửi thông tin, câu hỏi […]
Ủ muối gà Đông Tảo bán 4 triệu đồng một con Thông tin
Site Map