Khi nào ‘đúng lúc’ để chuẩn bị cho tuổi già?

admin

Thiếu kế hoạch

cho tuổi già chủ động

Giữa tháng 12 trong cái nắng mùa khô tại Trung tâm Bảo hiểm Xã
hội huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, một người phụ nữ mong muốn
tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu để đảm bảo có lương hưu, tiền
đề cho tài chính độc lập khi về già. Tuy nhiên, chị không còn
đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục để nhận lương hưu trí.

Trước đó, người phụ nữ ngoài 40 tuổi này từng có 13 năm làm kế
toán tại trường tiểu học, đã đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng phải
rút bảo hiểm xã hội một lần do thất nghiệp vì Covid-19. Khi
ấy, chị nhận được 70 triệu đồng, số tiền ít ỏi không thể bảo
đảm cho tương lai. Cầm 70 triệu, chị nhận ra, mình trắng tay
trước tuổi 45, không còn tích lũy khi về già.

Câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi ấy không phải cá biệt,
thậm chí còn phổ biến trong xã hội hiện đại. Trên thực tế,
hiện nay, nhiều người đã dần có nhận thức về những khó khăn
của tuổi xế chiều, song, chưa có sự chuẩn bị tốt để già hóa
chủ động. Họ bắt đầu có những suy nghĩ về nỗi vất vả của
tuổi già, không muốn trở thành gánh nặng của con cái và xã
hội, nhưng do thiếu sự chuẩn bị từ sớm nên thường khó đạt sự
sẵn sàng để già hóa độc lập thay vì lệ thuộc.

Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , group 2 1Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , group 2 2

Để minh họa, TS. Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa
học Lao động Xã hội so sánh sự chuẩn bị tài chính khi về già
thông qua tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Theo đó, tỷ lệ tham gia
bảo hiểm tại Việt Nam chỉ đạt từ 10-12%, trong khi mức trung
bình khu vực các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia
lên đến 30-40%. Con số này ở các nước phát triển khoảng trên
80%.

Đặc biệt, với nhóm Millennials – thế hệ lo âu khi phải gánh
trên vai áp lực kép khi vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải
lo cho bố mẹ khi về già, việc thiếu kế hoạch cho tuổi già
mang đến những tác động tiêu cực. Ông Liêm Trần, Branch
Manager – MDRT 2023 của Prudential nhận định: “Thế hệ
Millennials có lợi thế tiếp cận với thông tin trên Internet
sớm nhưng đây cũng là con dao hai mặt. Vì sớm nên sẽ có
nhiều thông tin chưa được kiểm chứng dẫn đến việc tiếp cận
ban đầu sai lệch, làm Millennials gặp khó trên hành trình
đầu tư, tiết kiệm cho tuổi già”.

Ông Liêm phân tích, khi Internet bùng nổ, thế hệ Millennials
đang trẻ với đầy nhiệt huyết khao khát kiếm tiền. Nhưng các
quyết định đầu tư sai lầm dẫn đến thất bại trong việc khởi
nghiệp khiến đối tượng này thận trọng trong việc tiếp cận
thông tin và thường thiếu tự tin để xây dựng các kế hoạch
cho tương lai. Điều này dẫn đến tuổi già bất ổn khi thế hệ Y
thiếu tích lũy về tài chính và các kế hoạch cho tuổi già
thường chưa được bắt đầu xây dựng ngay.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Lê Thu Huyền, đại diện Viện Khoa học
Lao động Xã hội chỉ ra, thu nhập bình quân của nhóm
Millennials (thế hệ Y) cũng ở mức thấp với 6,23 triệu một
tháng. Hơn 30% người lao động có thu nhập thấp dưới 5 triệu
mỗi tháng và không có hợp đồng lao động và 62,1% không tham
gia bảo hiểm xã hội. Thế hệ Y đang đi trên sợi dây mảnh nếu
không bắt đầu hành động để chuẩn bị cho tuổi xế chiều.

Ngoài ra, bức tranh già hóa của Việt Nam cũng được nhiều
phương tiện truyền thông đề cập trong thời gian gần đây. Các
cơ hội và thách thức của già hóa dân số, viễn cảnh Việt Nam
già khi chưa kịp giàu và các giải pháp, bí quyết giúp người
trẻ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai cũng đang được truyền
thông rộng rãi hơn đến người trẻ.

Do đó, nhiều chuyên gia nhận định, thế hệ Millennials cần có
nhận thức đúng đắn và kịp thời do nhóm đối tượng này sẽ chịu
ảnh hưởng trực tiếp bởi già hóa dân số. Thay vì lo lắng về
tương lai mơ hồ, thế hệ Y cần bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già
độc lập bằng cách tìm hiểu các nguồn thông tin đa chiều từ
chuyên gia, lên kế hoạch cho tuổi già trên bốn khía cạnh về
tài chính, sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , img 2

Giữa tháng 12 trong cái nắng mùa khô tại Trung tâm Bảo hiểm
Xã hội huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, một người phụ nữ mong
muốn tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu để đảm bảo có lương
hưu, tiền đề cho tài chính độc lập khi về già. Tuy nhiên,
chị không còn đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội liên tục để
nhận lương hưu trí.

Trước đó, người phụ nữ ngoài 40 tuổi này từng có 13 năm làm
kế toán tại trường tiểu học, đã đóng bảo hiểm bắt buộc nhưng
phải rút bảo hiểm xã hội một lần do thất nghiệp vì Covid-19.
Khi ấy, chị nhận được 70 triệu đồng, số tiền ít ỏi không thể
bảo đảm cho tương lai. Cầm 70 triệu, chị nhận ra, mình trắng
tay trước tuổi 45, không còn tích lũy khi về già.

Câu chuyện của người phụ nữ 40 tuổi ấy không phải cá biệt,
thậm chí còn phổ biến trong xã hội hiện đại. Trên thực tế,
hiện nay, nhiều người đã dần có nhận thức về những khó khăn
của tuổi xế chiều, song, chưa có sự chuẩn bị tốt để già hóa
chủ động. Họ bắt đầu có những suy nghĩ về nỗi vất vả của
tuổi già, không muốn trở thành gánh nặng của con cái và xã
hội, nhưng do thiếu sự chuẩn bị từ sớm nên thường khó đạt sự
sẵn sàng để già hóa độc lập thay vì lệ thuộc.

Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , group 2 2 mobileKhi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , group 2 1 mobile

Để minh họa, TS. Trịnh Thu Nga, Phó Viện trưởng Viện Khoa
học Lao động Xã hội so sánh sự chuẩn bị tài chính khi về già
thông qua tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Theo đó, tỷ lệ tham gia
bảo hiểm tại Việt Nam chỉ đạt từ 10-12%, trong khi mức trung
bình khu vực các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia
lên đến 30-40%. Con số này ở các nước phát triển khoảng trên
80%.

Đặc biệt, với nhóm Millennials – thế hệ lo âu khi phải gánh
trên vai áp lực kép khi vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải
lo cho bố mẹ khi về già, việc thiếu kế hoạch cho tuổi già
mang đến những tác động tiêu cực. Ông Liêm Trần, Branch
Manager – MDRT 2023 của Prudential nhận định: “Thế hệ
Millennials có lợi thế tiếp cận với thông tin trên Internet
sớm nhưng đây cũng là con dao hai mặt. Vì sớm nên sẽ có
nhiều thông tin chưa được kiểm chứng dẫn đến việc tiếp cận
ban đầu sai lệch, làm Millennials gặp khó trên hành trình
đầu tư, tiết kiệm cho tuổi già”.

Ông Liêm phân tích, khi Internet bùng nổ, thế hệ Millennials
đang trẻ với đầy nhiệt huyết khao khát kiếm tiền. Nhưng các
quyết định đầu tư sai lầm dẫn đến thất bại trong việc khởi
nghiệp khiến đối tượng này thận trọng trong việc tiếp cận
thông tin và thường thiếu tự tin để xây dựng các kế hoạch
cho tương lai. Điều này dẫn đến tuổi già bất ổn khi thế hệ Y
thiếu tích lũy về tài chính và các kế hoạch cho tuổi già
thường chưa được bắt đầu xây dựng ngay.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Lê Thu Huyền, đại diện Viện Khoa học
Lao động Xã hội chỉ ra, thu nhập bình quân của nhóm
Millennials (thế hệ Y) cũng ở mức thấp với 6,23 triệu một
tháng. Hơn 30% người lao động có thu nhập thấp dưới 5 triệu
mỗi tháng và không có hợp đồng lao động và 62,1% không tham
gia bảo hiểm xã hội. Thế hệ Y đang đi trên sợi dây mảnh nếu
không bắt đầu hành động để chuẩn bị cho tuổi xế chiều.

Ngoài ra, bức tranh già hóa của Việt Nam cũng được nhiều
phương tiện truyền thông đề cập trong thời gian gần đây. Các
cơ hội và thách thức của già hóa dân số, viễn cảnh Việt Nam
già khi chưa kịp giàu và các giải pháp, bí quyết giúp người
trẻ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai cũng đang được truyền
thông rộng rãi hơn đến người trẻ.

Do đó, nhiều chuyên gia nhận định, thế hệ Millennials cần có
nhận thức đúng đắn và kịp thời do nhóm đối tượng này sẽ chịu
ảnh hưởng trực tiếp bởi già hóa dân số. Thay vì lo lắng về
tương lai mơ hồ, thế hệ Y cần bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già
độc lập bằng cách tìm hiểu các nguồn thông tin đa chiều từ
chuyên gia, lên kế hoạch cho tuổi già trên bốn khía cạnh về
tài chính, sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ xã hội.

Khi nào 'đúng lúc' để chuẩn bị cho tuổi già? , img 2

Chuẩn bị già hóa chủ động

khi nào và như thế nào?

Việc chuẩn bị cho tuổi xế chiều không phải là công việc có thể
làm trong ngắn hạn, để già hóa độc lập, người trẻ cần có một
bản kế hoạch chi tiết cho tuổi già. Trong bối cảnh già hóa dân
số và phát triển bền vững xã hội ngày càng nhận được sự quan
tâm của chính phủ, ông Phương Tiến Minh – CEO Prudential Việt
Nam cho biết, Prudential luôn đặt ra mục tiêu nâng cao nhận
thức và hành động của người dân về việc chủ động lên kế hoạch
và chuẩn bị cho một tương lai hạnh phúc, độc lập khi về già.

Để từng bước đưa ra lời giải cho bài toán già hóa độc lập,
chia sẻ tại Aging Summit 2022, nhà sáng tạo nội dung Giang Ơi
chia sẻ cho thế hệ Y những “bí quyết” chống shock trước khi
bước đến tuổi xế chiều. Tự nhận mình là người có lối sống an
toàn lại không có gánh nặng từ gia đình do cha mẹ cô đã có kế
hoạch cho tuổi già độc lập, nữ Youtuber vẫn có bản đề cương
chuẩn bị tài chính ngay từ sớm.

Lúc 20 tuổi, Giang đã lên kế hoạch tài chính để mua nhà. Nhà
sáng tạo nội dung này luôn đặt ra các mục tiêu tài chính cho
bản thân theo các mốc thời gian. Nữ Youtuber mong muốn, khi ở
tuổi 50, trạng thái đồng tiền có thể vận hành một cách thụ
động thay vì chủ nhân của chúng phải vất vả cho việc kiếm
tiền.

Song song với chuẩn bị về tài chính, nữ Youtuber 9X cũng quan
tâm hơn tới sức khỏe. Từng ghét tập thể dục, thế nhưng, để duy
trì sức bền, sự dẻo dai, minh mẫn trong công việc, bên cạnh
lịch trình đến văn phòng, Giang dành thời gian cho các hoạt
động thể chất nâng cao sức khỏe.

Đồng quan điểm với Giang Ơi, nhà thơ Nhược Lạc cũng có những
bước chuẩn bị cho tuổi già từ khá sớm. Tiền đề khiến nhà thơ
của tựa sách “Cơm nhà nói chung là êm” chuẩn bị cho tuổi già
từ sớm là hai đứa con nhỏ sắp vào cấp một. “Khi có con, một
cách rất tự nhiên là mình phải có sự chuẩn bị về tài chính.
Trong vòng 18 năm đầu đời, mình phải chịu trách nhiệm về
chuyện nuôi dạy con, sau đó, mình phải tự lo được cho cuộc đời
mình”, cô chia sẻ.

Để đảm bảo sự chuẩn bị khi về già, Nhược Lạc bắt đầu từ việc
mua bảo hiểm cho con rồi cho mình để có sự đảm bảo cho tương
lai. Ngoài ra, nữ nhà thơ cũng bắt đầu có những khoản tích lũy
nhỏ bởi khi những đứa trẻ lớn lên, các khoản chi tiêu sẽ phình
to ra do nhu cầu về ăn uống và đi học tăng.

Không chỉ mua bảo hiểm để chuẩn bị cho con, Nhược Lạc cũng để
ý đến sức khỏe do xuất phát điểm sức khỏe yếu. Nữ nhà thơ cho
biết: “Ở bên Nhật, có câu ngạn ngữ cổ ‘Nhất bệnh trường thọ’,
tức là chính những người mang bệnh thì lại là người hay để ý
sức khỏe nhất. Do đó, tôi và chồng luôn quan tâm và có kỷ luật
với việc tập tành”. Ngoài ra, cô cũng đề cao việc tìm thú vui
khi về già để đối mặt với tuổi xế chiều không chỉ an toàn về
tài chính, khỏe về thể chất mà còn thấy vui và có ích. Nhược
Lạc cho biết, khi tìm ra các thú vui thì hiện tại hay về già,
cuộc sống sẽ vẫn luôn giữ được sự đa dạng. “Và khi mình tự vui
rồi, con cái mình cũng yên tâm để theo đuổi niềm vui khác”, cô
chia sẻ.

Ở góc độ vĩ mô, để chuẩn bị cho xã hội chuyển từ giai đoạn “già hóa” sang “già”, TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm
ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, trợ lý cấp cao của Bộ
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra bốn trụ cột
trong an sinh xã hội: giảm thiểu, phòng ngừa, khắc phục và
phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản.

Cụ thể, ở trụ cột phòng ngừa, cần phải giải quyết vấn đề
việc làm để tạo ra thu nhập, tích lũy tiết kiệm và thực hiện
an sinh xã hội. Ngoài ra, ở trụ cột thứ hai – giảm thiểu,
khi người lao động già hóa, hết tuổi lao động cần có nguồn
để chăm lo cho cuộc sống. Điều này bao gồm các chính sách về
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trụ cột thứ ba trong hệ
thống an sinh xã hội là khắc phục. Khắc phục rủi ro bao gồm
trợ giúp thường xuyên, tức là tháng nào cũng được trợ giúp
cho người già cả cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi.
Cuối cùng, cần đảm bảo dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu: nhà
ở, giáo dục, y tế, nước sạch và thông tin truyền thông… để
không ai bị bỏ lại phía sau.

Đây là giải pháp hóa giải tình trạng già hóa dân số đang
diễn ra với tốc độ cao. Nhìn thấy các áp lực của tình trạng
dân số già lên kinh tế và hệ thống an sinh xã hội, ông
khuyên người trẻ có thể già hóa với tài chính đảm bảo, đa
dạng hóa các loại hình bảo hiểm, kết hợp bảo hiểm y tế với
bảo hiểm nhân thọ để đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng
mua khác nhau.

Việc tham khảo ý kiến chuyên gia, chủ động trang bị kiến
thức và tích lũy khi về già giúp Millennials dễ dàng có tuổi
già độc lập. Theo các chuyên gia, già hóa dân số tác động
tích cực hay tiêu cực phụ thuộc phần nhiều vào cách chúng ta
chuẩn bị để thích ứng với nó. Do đó, thay vì sợ hãi hay tiêu
cực, việc chấp nhận già hóa như một xu thế và có những bước
chuẩn bị ngay từ hôm nay khiến Millennials có tuổi già độc
lập thay vì lệ thuộc.

Next Post

Quán cá dùng 6 tấn muối để nướng mỗi tháng

Hà NộiThay vì lấy đất sét nướng cá như truyền thống, anh Đỗ Lâm dùng muối xay nhỏ trộn cùng lòng trắng trứng bao quanh cá quả, bọc giấy bạc và nướng than hoa tạo vị ngọt, thịt cá dai ngon. Anh Phú Độc giả chia sẻ Video đến [email protected] […]
Quán cá dùng 6 tấn muối để nướng mỗi tháng , quan ca dung 6 tan muoi de nuong moi thang
Site Map