Next Post

Từ chối tiền lẻ

Hàn QuốcLee, 15 tuổi, chưa bao giờ nhận lại tiền thừa mệnh giá dưới 1.000 won (17.000 đồng) khi trả tiền xe buýt. “Một gói snack ở cửa hàng tiện lợi cũng có giá hơn 1.000 won, lấy lại mấy đồng tiền lẻ chẳng để làm gì khi chưa đến […]
Site Map