International Freindship Day – Lễ hội chạy bộ đường phố đầy sắc màu 12/12