Next Post

Lá dương xỉ ẩn hiện trên hộ chiếu New Zealand

Khi chạm tay vào, lá dương xỉ in trên trang thông tin cá nhân của hộ chiếu New Zealand sẽ biến mất. New Zealand vừa công bố hộ chiếu phiên bản mới, với hình ảnh lá dương xỉ nhỏ màu xanh, biểu tượng của quốc gia này bên cạnh chim […]
Site Map